BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

Prawo karnePrawo karne to gałąź prawa, która odpowiada za ochronę porządku społecznego. Odpowiednio ukształtowany system prawa karnego ma za zadanie, nie tylko zwalczać przestępczość, ale również zapobiegać jej, umacniać w społeczeństwie poszanowanie prawa i zasad współżycia społecznego, a także w należyty sposób zadośćuczynić ofiarom przestępstw.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nasze działania, co do zasady, składają się z czterech etapów:

1. Analiza wstępna. Pierwszy etap polega na ustaleniu, czy sprawa pozostaje w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii, a jeżeli tak, to jakie są zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Innymi słowy, etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy w stanie pomóc Klientowi w jej rozwiązaniu. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy.

2. Analiza właściwa. Drugi etap polega na szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, co obejmuje analizę stanu faktycznego (np. rozmowa z Klientem, ocena dokumentów, oględziny przedmiotu sporu, itp.) oraz prawnego (analiza przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawniczej).

3. Przygotowanie. Trzeci etap wiąże się z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sprawy (np. sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, pisma procesowego, w szczególności wniosku dowodowego, apelacji, czy też skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego).

4. Reprezentacja. Czwarty etap obejmuje reprezentację Klienta w postępowaniu przygotowawczym (Policja, Prokuratura), przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.