BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

Prawo administracyjnePrawo administracyjne to gałąź prawa, która reguluje działalność organów administracji publicznej oraz stosunki między nimi a obywatelami oraz innymi podmiotami prawa publicznego. Potocznie, sprawy z zakresu administracji można sprowadzić do konieczności kontaktu obywatela z różnego typu urzędami, od administracji lokalnej (np. urząd gminy, urząd miasta), po administrację centralną (np. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej).

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nasze działania, co do zasady, składają się z czterech etapów:

1. Analiza wstępna. Pierwszy etap polega na ustaleniu, czy sprawa pozostaje w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii, a jeżeli tak, to jakie są zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Innymi słowy, etap ten sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy w stanie pomóc Klientowi w jej rozwiązaniu. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy.

2. Analiza właściwa. Drugi etap polega na szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą, co obejmuje analizę stanu faktycznego (np. rozmowa z Klientem, ocena dokumentów, oględziny przedmiotu sporu, itp.) oraz prawnego (analiza przepisów, orzecznictwa oraz doktryny prawniczej).

3. Przygotowanie. Trzeci etap wiąże się z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sprawy (np. sporządzenie wniosku do organu administracji publicznej, oświadczenia, pełnomocnictwa, listu radcowskiego, pisma procesowego, w szczególności skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy też skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

4. Reprezentacja. Czwarty etap obejmuje reprezentację Klienta przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.