BEZPŁATNA ANALIZA WSTĘPNA SPRAWY
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ, CZY BĘDZIEMY W STANIE CI POMÓC
TEL. 508-303-387

KancelariaDziałalność kancelarii koncentruje się na świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Dobro Klienta stanowi dla nas najwyższą wartość. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w celu dokonania trafnej diagnozy sytuacji i wypracowania optymalnego rozwiązania.


W pracy kierujemy się zasadami etyki radcy prawnego, w szczególności dbamy o zachowanie niezależności w wykonywaniu zawodu, która jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich, demokratycznego państwa prawa oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ponadto nieodłączną zasadą świadczenia przez kancelarię pomocy prawnej jest zasada zachowania tajemnicy zawodowej, która przejawia się obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących Klienta i jego spraw.~ Quis custodiet ipsos custodes ~

Kto upilnuje samych strażników

Juv. Sat. 6. 347-348