dr Andrzej Hańderek

Radca prawny
Zawodowy pełnomocnik EUIPO

Doktor nauk prawnych. Stopień naukowy uzyskał w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyszukiwarka internetowa w świetle prawa autorskiego” (2023). Laureat II nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w XXI edycji konkursu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej w kategorii praca doktorska.

Absolwent:

 • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe prawo medyczne i bioetyka)
 • Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w specjalności zarządzanie własnością intelektualną (studia II stopnia),
 • Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w specjalności zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa (studia II stopnia),
 • Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w specjalności zarządzanie (studia I stopnia),
 • Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (jednolite studia magisterskie).
Działalność naukową koncentruje wokół problematyki ochrony własności intelektualnej, prawa nowoczesnych technologii, prawa medycznego oraz prawa nieruchomości. Połączenie wiedzy prawniczej oraz menadżerskiej, a także wykorzystywanie warsztatu naukowego pozwala mu na tworzenie optymalnych rozwiązań, uwzględniających zarówno prawne, jak i ekonomiczne skutki podejmowanych działań. Prywatnie miłośnik literatury fantasy oraz strategicznych gier komputerowych.


Specjalizacje:

 • Postępowanie sądowe i arbitrażowe
 • Prawo nowoczesnych technologii
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo odszkodowawcze
 • Prawo medyczne

Język:

 • Angielski
 • Niemiecki

Publikacje:

 • A. Hańderek, A. Ibek (2008), Etyka policyjna w państwach europejskich, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, numer specjalny
 • A. Hańderek (2014), Polski ustawodawca wobec społecznej odpowiedzialności biznesu - analiza wybranych regulacji prawnych, Zeszyty naukowe Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, nr 12/2014
 • A. Hańderek (2014), Audyt własności intelektualnej w przedsiębiorstwie - zagadnienia systemowe i prawne - Audit of intellectual property in enterprises-system and legal issues / w: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. Wersja do Windows. Dane tekstowe. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015. 1 dysk optyczny. (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • A. Hańderek (2017), Pismo procesowe w postępowaniu cywilnym w świetle prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, nr 4/2017

Kontakt:

Tel.: +48 508 303 387

Email: andrzej.handerek@ahanderek.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 | projekt i wykonanie: klipka.com